• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Publicaties en Lezingen

Publicaties – Thomas van Dijk

Onlangs heeft Thomas van Dijk samen met mr. Arlette Schijns een cursus gegeven over het onderwerp Letselschade bij ambtenaren. De cursus
Mr. Thomas van Dijk bespreekt de status van de thans in het personenschaderecht geldende gedragscodes. Tevens gaat hij in op de
Download: Artikel verkeersrecht december 2008 over de positie van asbestslachtoffers en het IAS [362 KB] Meer informatie volgt..
Download: Bewerking Handboek Personenschade over de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren (VOA) [525 KB] Meer informatie volgt
Download: Inleiding OVO 21 juni 2007 d.doc [104 KB] Meer informatie volgt
Download: cursus Nederlandse Orde Advocaten 11 april 2007 d.doc [95 KB] meer informatie volgt meer informatie volgt