• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Whiplash


Mijn zaak melden

Meld uw zaak aan bij letselschade-advocaat mr. Thomas van Dijk

In Nederland raken jaarlijks meer dan 10.000 mensen betrokken bij een whiplash ongeval. Het verband tussen de gezondheidsklachten (als gevolg van de whiplash) en het ongeval wordt vaak betwist. Vaak is er ook discussie over de aard en ernst van de beperkingen. Hoe pak je het verkrijgen van een whiplash schadevergoeding aan?


Inschakelen van medische specialisten bij whiplash van het grootste belang

Het is van het grootste belang dat goede en onafhankelijke medisch specialisten worden benoemd om een uitspraak te doen over de oorzaak van de klachten en beperkingen. Meestal wordt een dergelijk deskundigen onderzoek in overleg met de eigen medisch adviseur en de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar aangevraagd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de rechter gevraagd een deskundige te benoemen.

 

Vaststelling schade en vergoeding

De volgende stap is de vaststelling en vergoeding van de schade. Ook dit traject kan meestal in goed onderling overleg met de verzekeraar worden afgewikkeld. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan wordt een procedure opgestart. Vaak is dit een zogenaamde deelgeschilprocedure voor letsel- en/of overlijdensschade. Voordeel van die procedure is dat het een relatief snelle procedure is en verder dat de kosten van de procedure zelf veelal ook verhaald kunnen worden.

 

logo Whiplash stichting Nederland