• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Gedragscodes

Gedragscodes

Mr. Thomas van Dijk bespreekt de status van de thans in het personenschaderecht geldende gedragscodes. Tevens gaat hij in op de afdwingbaarheid van in die codes opgenomen regelgeving.

Download hier: Gedragscodes