• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Medische fout


Mijn zaak melden

Meld uw zaak aan bij letselschade-advocaat mr. Thomas van Dijk

In gevolge art. 7:453 BW dienen artsen die zorg te betrachten die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. Doen zij dat niet dan kunnen zij hiervoor aansprakelijk gesteld worden.


Gezondheidsschade

Naar schatting overlijden jaarlijks in Nederland zo’n 1700 mensen ten gevolge van een medische fout en lopen nog zo’n 30.000 mensen gezondheidsschade op ten gevolge van onzorgvuldig medisch handelen.

 

Aansprakelijkstelling arts

Het onderzoek naar de vraag of er onzorgvuldig gehandeld is en zo ja wat hiervan de gevolgen zijn vangt altijd aan met het verzamelen van alle relevante medische informatie (ondermeer het volledige medische dossier inclusief het verpleegkundig dossier). Vervolgens wordt deze informatie voorgelegd aan de eigen medisch adviseur. Dit onderzoek door de medisch adviseur wordt zo nodig aangevuld met een onderzoek door een onafhankelijke medisch specialist. Na afronding van dit onderzoek wordt, indien hiervoor aanleiding bestaat, tot aansprakelijkstelling van de arts en of het ziekenhuis overgegaan. Indien aansprakelijkheid ten onrechte van de hand wordt gewezen zal besloten worden tot het starten van een gerechtelijke procedure.

 

Letselschade-advocaat mr. Van Dijk is ervaren in letselschadezaken als gevolg van medische fouten. Zo heeft hij ondermeer diverse personen juridisch bijgestaan n.a.v. mislukte borstvergrotingen bij de Citykliniek in Den Haag. Luister  naar een interview met mr. Van Dijk op Radio 1.