• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Letselschade claimen


Mijn zaak melden

Meld uw zaak aan bij letselschade-advocaat mr. Thomas van Dijk

Blaffen zonder bijten betekent bijna altijd dat uw positie geschaad wordt.

 

 

Om succesvol letselschade te claimen besteedt Letselschade-advocaat mr. Thomas van Dijk bij de behandeling van uw zaak in het bijzonder aandacht aan de volgende onderwerpen:


De persoon en de wensen van het slachtoffer

Alleen uw belang telt. U mag daarom verwachten dat uw wensen uitgebreid besproken worden en als leidraad voor de verdere aanpak gelden. U krijgt daarbij een duidelijk advies over alle mogelijkheden.

 

De aansprakelijkheid

Indien aansprakelijkheid niet vaststaat zal er een gedegen onderzoek naar alle relevante omstandigheden worden opgestart. Zo nodig zullen hierbij specialisten op andere vakgebieden zoals ongevallenanalisten, medisch specialisten en arbo deskundigen worden betrokken.

 

De (aard en omvang van de) schadeclaim

Het verkrijgen van de maximaal haalbare claim is steeds het uitgangspunt. Om tot een goede vaststelling van de schade te komen zal bij doorlopende schadeposten in de regel een onafhankelijk actuarieel rekenbureau (zoals het Nederlands rekencentrum letselschade, www.nrl.nl) worden ingeschakeld. Daar waar dit voor u gunstig is zal een beroep gedaan worden op de bestaande richtlijnen en aanbevelingen (zie hiervoor onder meer www.deletselschaderaad.nl).

 

Getracht zal altijd worden om tot een snelle en gunstige schikking te komen. Lukt dit niet dan zal er geprocedeerd moeten worden. Eindeloos blijven discussiëren met een onwillige verzekeraar of schaderegelingsbureau heeft geen enkele zin. Blaffen zonder bijten betekent bijna altijd dat uw positie geschaad wordt.