• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Verkeersongeval


Mijn zaak melden

Meld uw zaak aan bij letselschade-advocaat mr. Thomas van Dijk

Jaarlijks lopen in ons land meer dan 200 mensen per 100.000 inwoners letsel op bij een verkeersongeval. De medische, juridische, sociale en financiële gevolgen van letselschade na een verkeersongeval zijn vaak zeer ingrijpend en veelal moeilijk te overzien.


Aanrijdingsformulieren en het proces verbaal belangrijk voor aansprakelijkheid

Vanuit juridisch oogpunt is het van groot belang dat over de aansprakelijkheid snel duidelijkheid ontstaat. Meestal ontstaat duidelijkheid op basis van de aanrijdingsformulieren en het door de politie opgestelde proces verbaal. Mocht de aansprakelijkheid op basis van die stukken niet erkend worden dan kunnen getuigen worden gehoord ten overstaan van de rechter-commissaris.

 

Verband met whiplash vaak betwist.

Niet zelden wordt ook het verband tussen de optredende gezondheidsklachten en het ongeval betwist. Dit is onder meer bij de aandoening whiplash vaak het geval. Het is dan van het grootste belang dat goede en onafhankelijke medisch specialisten worden benoemd om hierover een uitspraak te doen. Meestal wordt een dergelijk deskundigen onderzoek in overleg met de eigen medisch adviseur en de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar aangevraagd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de rechter gevraagd een deskundige te benoemen.

 

Vaststelling schade en vergoeding

De volgende stap is de vaststelling en vergoeding van de schade. Ook dit traject kan meestal in goed onderling overleg met de verzekeraar worden afgewikkeld. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan wordt een procedure opgestart. Vaak is dit een zogenaamde deelgeschilprocedure voor letsel- en/of overlijdensschade. Voordeel van die procedure is dat het een relatief snelle procedure is en verder dat de kosten van de procedure zelf veelal ook verhaald kunnen worden.