• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Cursus (gecertificeerd): Letselschade bij ambtenaren

Cursus (gecertificeerd): Letselschade bij ambtenaren

Onlangs heeft Thomas van Dijk samen met mr. Arlette Schijns een cursus gegeven over het onderwerp Letselschade bij ambtenaren. De cursus werd conform de regels van de Nederlandse orde van advocaten geevalueerd en gewaardeerd met een 8.

Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de voor de letselschadepraktijk relevante wetgeving, regelingen, voorzieningen in het ambtenarenrecht. Tevens weet hij welke rechtsgangen er zijn en wat hier de voor -en nadelen van zijn.

Programma:

  1. Definitie ambtenaar en relevante regelgeving
  2. Aansprakelijkheid bij dienstongevallen en beroepsziektes
  3. Bevoegdheid burgelijke rechter en bestuursrechter
  4. Beroepsincident en schadevaststelling
  5. Varia en recente rechtspraak

Deze cursus is erkend in het kader van de Verordening op de vakbekwaamheid. [Certificaat]

Meer informatie over het onderwerp en de cursus is op aanvraag verkrijgbaar.