• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Waarom onafhankelijk medisch deskundigenonderzoek?

Waarom onafhankelijk medisch deskundigenonderzoek?

arbeidsongeluk in rolstoel

Indien u na een letselschade-ongeval langdurige medische behandeling heeft ondergaan zult u zich wellicht afvragen waarom er nog een onafhankelijk medisch deskundigenonderzoek nodig is.

Er is toch al heel veel informatie? Waarom neemt een medisch adviseur van een verzekeraar hier geen genoegen mee?

Het geven van een waardeoordeel dat een ander doel dient dan de behandeling of begeleiding moet echter objectief en deskundig gebeuren. Dat kan als beste door een onafhankelijke arts met deskundigheid op het specifieke medische terrein gebeuren.

  • Een behandelend arts wordt niet geacht objectief te zijn ten opzichte van zijn patiënt.
  • Daarnaast beschikt een behandelend arts vaak niet over de specifieke deskundigheid die nodig is voor het geven van een waarde-oordeel.
  • Ook is de behandelend arts veelal niet op de hoogte van de medische criteria waaraan de verklaring getoetst wordt.
  • Belangrijk is ook dat wordt voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zijn eigen arts wordt geschaad. Deze relatie kan immers worden aangetast als het oordeel van de eigen arts niet gunstig is voor de patiënt.

Mr. Thomas van Dijk maakt gebruik van medisch adviseurs die kunnen adviseren over het inschakelen van de juiste onafhankelijke medische deskundige. Zonder uitzondering treden deze medisch adviseurs alleen op voor slachtoffers en dus niet voor de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Deze medisch adviseurs verzorgen ook de aanvraag waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van de (nieuwe) Vraagstelling causaal verband bij ongeval van de Interdisciplinaire Werkgroep Medisch Deskundigen (IWMD). Het doel van deze vraagstelling is om de niet medici die zich bezighouden met de afwikkeling van letselschade inzicht te geven in de medische uitgangspunten die van belang zijn bij het bepalen van de omvang van de schade die het gevolg is van een ongeval. Deze schade wordt in het civiel aansprakelijkheidsrecht vastgesteld aan de hand van een vergelijking tussen de gezondheidstoestand zoals die na het ongeval is ontstaan en de hypothetische situatie die zich zou hebben voorgedaan als het ongeval niet had plaatsgevonden.

De uitkomst van het onafhankelijke medisch deskundigenonderzoek vormt vaak de basis voor de uiteindelijk vast te stellen schadevergoeding. Uiteraard wordt u door Advocatenkantoor Thomas van Dijk in dat traject begeleid.