• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Medische Expertise bewijst klachten en beperkingen

Medische Expertise bewijst klachten en beperkingen

arbeidsongeluk in rolstoel

Medische Expertise: de klachten en beperkingen benadeelde zwart op wit.

Binnen de letselschadepraktijk wordt onder een medische expertise of medisch deskundigenbericht verstaan:  een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke arts, om inzicht te krijgen in het opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventueel blijvende gevolgen. Het voordeel van een medisch expertise is dat de klachten en beperkingen van de benadeelde zwart op wit worden vastgelegd. De klachten en beperkingen ontstaan door een ongeval of door een ander trauma kunnen dan bewezen worden voor de rechter. Dit alles is in het belang van het recht op schadevergoeding van het slachtoffer.

Wanneer wordt een medische expertise gevraagd?

Een medische expertise wordt aangevraagd als er in de letselschadezaak nog onzekerheden zijn over (de aard, ernst en/of oorzaak van) het letsel. Ondanks de verkregen informatie van de behandelend arts, heeft de benadeelde bijvoorbeeld het idee dat er nog meer zaken zijn die de behandelend arts niet heeft belicht. Een medische expertise kan die missende informatie boven halen.

Wie maakt het medisch rapport?

Het medisch rapport wordt opgesteld door een onafhankelijke arts.  Thomas van Dijk kan via zijn medisch adviseur aan de verzekeraar een arts voorstellen die gespecialiseerd is in het letsel van het slachtoffer.

Heeft het slachtoffer medezeggenschap in het medisch rapport?
Het medisch rapport wordt in principe gemaakt door de onafhankelijke arts en is bindend. Wel is de mening van het slachtoffer erg belangrijk:
– De benadeelde heeft inzagerecht. De benadeelde heeft het recht om het rapport van de arts in te zien voordat dit wordt uitgebracht.
– De benadeelde heeft een correctierecht. De benadeelde heeft het recht om feitelijke onjuistheden m.b.t. de persoon/omstandigheden in het rapport te corrigeren.
– De benadeelde heeft een blokkeringsrecht. De benadeelde heeft het recht om het uitbrengen van het rapport tegen te houden. Dit kan wel gevolgen hebben voor de uitkering van de schadevergoeding.

In samenwerking met het slachtoffer werkt letselschade advocaat Van Dijk toe naar een rapport dat echt onafhankelijk is opgesteld en waarin het slachtoffer zich dus kan herkennen.

Een partijdeskundige

De benadeelde maar ook de WA-verzekeraar zijn niet verplicht mee te werken aan een gezamenlijke medische expertise. Een arts kan ook een rapport opstellen in opdracht van één van de partijen. De arts is dan een partijdeskundige. Aan het rapport van een partijdeskundige wordt door de rechter echter veelal minder waarde gehecht dan aan het rapport van de deskundige die door de partijen gezamenlijk is benoemd.

Uitspraak Rechter over medisch specialist

Ook de rechter kan een  onafhankelijke arts of medisch specialist benoemen. Het rapport van die arts of medisch specialist is in principe bindend. Op het moment dat een partij specifieke bezwaren heeft tegen het medische rapport van de door de rechter benoemde deskundige, moet de rechter bij zijn motivering hierbij stilstaan. De rechter heeft ook de mogelijkheid om een partijdeskundige te volgen, in plaats van de door de rechter zelf benoemde deskundige. In dat geval moet hij zijn  keuze  zodanig motiveren dat voor alle partijen en derden de keuze begrijpbaar en controleerbaar is.

Conclusie; hoe steunt Thomas Van Dijk de benadeelde met een medische expertise?

Het is in het belang van het slachtoffer dat alle klachten en beperkingen veroorzaakt door het ongeval zwart op wit worden vastgelegd. Via letselschadeadvocaat Van Dijk en zijn medisch adviseur wordt een onafhankelijke arts of medisch specialist voorgesteld die alle ontstane klachten en beperkingen rapporteert. Gedurende het gehele proces staat Thomas van Dijk het slachtoffer bij, zodat het slachtoffer een rechtvaardige schadevergoeding krijgt.

Contact

Lijdt u schade door een ongeval en/of wilt u meer informatie hebben over hoe Letselschade advocaat Thomas van Dijk u bij kan staan? Neem dan geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer: 079 323 9558 of via email: t.vandijk@advocaatvandijk.nl.