• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

De verharde opstelling van verzekeraars

De verharde opstelling van verzekeraars

one way street

EenVandaag heeft onderzoek gedaan naar de opstelling van verzekeraars in letselschadezaken.

Uit een rondgang onder tientallen gespecialiseerde letselschadeadvocaten en -kantoren blijkt dat verzekeraars meer claims afwijzen en lang doen over de afwikkeling van dossiers (1).

Wat is er aan de hand?

Door de Letselschade Raad is een Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld, om harmonie, meer transparantie en duidelijkheid te bewerkstelligen bij de afhandeling van letselschade. Uit het onderzoek van EenVandaag blijkt echter dat verzekeraars zich niks aantrekken van deze Gedragscode, wat ten nadele gaat van de letselschadeslachtoffers (2).

Het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars, erkent in de aflevering van EenVandaag dat er sprake is van een verharde opstelling van verzekeraars. Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, stelt daarbij dat de letselschadeadvocaten ook naar hun eigen houding moeten kijken. Zo zouden letselschadeadvocaten meer advocaatkosten in rekening brengen en procedures langer rekken. Bij verzekeraars zijn echter door meerdere reorganisaties goede schadebehandelaars wegvallen en jonge, onervaren schadebehandelaars aangenomen hetgeen vaak oorzaak is van de verharding. Juist hierdoor duren procedures langer en lopen de kosten van de letselschadeadvocaat op.

Wat zijn de gevolgen?

Letselschadeslachtoffers kunnen door de verharde opstelling in de problemen komen, doordat er hoge kosten gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld huizen die aangepast moeten worden als een slachtoffer gehandicapt is. Ook de advocaatkosten tegen de verzekeraar kunnen hoog oplopen. Normaal gesproken zou een slachtoffer dit van het verzekeringsgeld kunnen betalen, of in ieder geval van de voorschotten. Als verzekeraars door een verharde opstelling minder of helemaal niet betalen, komen de slachtoffers in de problemen.

Wat is de oplossing?

Op dit moment zijn er helaas weinig wettelijke mogelijkheden voor letselschadeslachtoffers tegen niet-meewerkende verzekeraars. Op grond van art. 6:119 BW kan een schadevergoeding geëist worden wegens vertraging in de betaling van de geldsom. Deze schadevergoeding bestaat echter slechts uit de wettelijke rente van die som over de tijd dat de verzekeraar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Hoewel de wettelijke rente nog niet zo laag is als de werkelijke rente in de huidige economie, gaat het ook zeker niet om bedragen die het slachtoffer compenseren.

Het zou een enorme hulp voor letselschadeslachtoffers zijn als de Gedragscode Behandeling Letselschade, die nu voornamelijk uit richtlijnen bestaat, wettelijk vastgelegd zou worden. De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade is hier ook zeker voorstander van. Op dit moment staat de Gedragscode Behandeling Letselschade namelijk bekend als de ‘Grote Bozen Leugen’ onder letselschadeadvocaten, omdat het mooi klinkt maar in werkelijkheid weinig teweeg brengt. Naar aanleiding van de rondgang van EenVandaag zijn er Kamervragen gesteld5. De verharding is dus in ieder geval onder de aandacht van de politiek gebracht. Aldus letselschadeadvocaat mr. Van Dijk is eens te meer van belang om niet eindeloos te blijven discussiëren over zaken als bijvoorbeeld het causaal verband maar om in plaats daarvan daadwerkelijk stappen te ondernemen, zo nodig met inschakeling van de rechter of van een mediator. Blijven blaffen zonder te bijten heeft in ieder geval geen zin.

 

  1. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opstelling-verzekeraars-bij-letselschade-verhardt/
  2. https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/113379/

Bron: EenVandaag