• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Wetvoorstel vergoeding van affectieschade aangenomen

Wetvoorstel vergoeding van affectieschade aangenomen

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake vergoeding van affectieschade aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de mogelijkheid tot vergoeding van affectieschade voor nabestaanden van een overleden slachtoffer en voor naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval of geweldsmisdrijf. Onder andere artikel 6:107 en artikel 6:108 BW worden daartoe aangepast.

De vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen € 12.500,- en € 20.000,- te betalen door de aansprakelijke partij.

Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding houdt het systeem rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking. Dit betekent dat de bepalingen van de wet slechts van toepassing zijn op gebeurtenissen die plaatsvinden na de inwerkingtreding.