• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Verruiming smartengeld voor nabestaanden en naasten van letselschade slachtoffers

Verruiming smartengeld voor nabestaanden en naasten van letselschade slachtoffers

Wetsvoorstel zorg– en affectieschade

Staatssecretaris Teeven wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden verruimen. Er bestaat nu alleen smartengeld voor slachtoffers zelf. In het nieuwe wetsvoorstel wordt nu ook smartengeld geregeld voor naasten en nabestaanden van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel of die zijn overleden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Dit staat in een wetsvoorstel dat op 27 mei 2014 voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. Het is in lijn met het regeerakkoord dat slachtoffers en hun naaste omgeving een sterkere positie wil geven.

Ruimere vergoeding

Ook andere zaken worden voortaan beter geregeld voor slachtoffers en hun naasten. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen. De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als er professionele hulp zou worden ingeschakeld. Die vergoeding kan lager zijn dan het inkomensverlies van naasten die minder moeten gaan werken om zorg te kunnen verlenen.

De staatsecretaris komt de slachtoffers en hun naasten op dit punt tegemoet en regelt dat inkomensschade meetelt in de vergoeding van de zorgkosten. De keuze van familie– of gezinsleden om zorg op zich te nemen, past binnen het streven van het kabinet om mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen.

Affectieschade

Verder komt er een vergoeding van affectieschade voor naasten en nabestaanden van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel of die zijn overleden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Gekozen is voor een regeling met vaste bedragen als vergoeding. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt het systeem rekening met de persoonlijke omstandigheden van naasten en nabestaanden. Niet iedereen komt in aanmerking voor vergoeding van affectieschade. De staatssecretaris gaat uit van een vaste kring van gerechtigden: echtgenote, geregistreerd partners, levensgezellen, kinderen en ouders. De vergoeding ligt tussen de € 12.500,– en € 20.000,–.

Wat vindt mr. Van Dijk?

Dit wetsvoorstel is een stap in de goede richting. Het verbetert de positie van letselschadeslachtoffers en hun naasten op belangrijke punten. Eindelijk wordt erkend dat niet alleen het slachtoffer zelf doch ook zijn of haar naasten schade kunnen lijden ten gevolge van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of geweldsmisdrijf.