• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

Logo Vereniging van Letselschade Advocaten

Een LSA-advocaat is een letselschadde-advocaat die lid is van de Vereniging van Letselschade Advocaten ‘LSA’. Een advocaat wordt alleen tot deze vereniging toegelaten als hij voldoet aan een aantal strenge eisen.

  • een LSA-advocaat is altijd een advocaat met een langjarige ervaring met het behandelen van letselschadezaken. Indien uw zaak behartigd wordt door een LSA-advocaat loopt u dus nooit het gevaar dat uw belangen in handen zijn van een advocaat met weinig of geen ervaring op dit vakgebied. Mr. T.J.J. van Dijk heeft meer dan vijftien jaar ervaring met de behandeling van letselschadezaken;
  • een LSA-advocaat heeft de Grotiusopleiding Personenschade met goed gevolg afgelegd;
  • elke LSA-advocaat beschikt steeds over actuele kennis op zijn vakgebied. De LSA-organisatie ziet er op toe dat iedere LSA-advocaat jaarlijks de bijscholing op het gebied van letsel- en overlijdensschade volgt;
  • de Vereniging van LSA advocaten heeft een eigen ombudsman;
  • een LSA-advocaat kan (anders dan een letselschadebureau) op basis van een zogenoemde toevoeging optreden. De kosten van rechtsbijstand worden dan (behoudens een eigen bijdrage) door de overheid gedragen. NB: deze voorziening kan komen te vervallen indien uw zaak gewonnen wordt.
  • alleen een LSA-advocaat komt (anders dan andere advocaten) als advocaat in aanmerking voor het Keurmerk Letselschade.

Kortom: een LSA-advocaat is dé specialist op het gebied van letselschade.

De website van: Vereniging van Letselschade Advocaten