• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Thomas van Dijk legt uit: Mediation

Thomas van Dijk legt uit: Mediation

Letselschade schade posten vrij

In veel vastgelopen letselschadezaken is mediation dan een goed (en veel sneller) alternatief.

Rechtszaken in letselschadezaken duren vaak heel lang. Er worden processtukken gewisseld,  er vindt een uitgebreide mondelinge behandeling plaats en niet zelden worden er medische deskundigen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen door de rechter benoemd. Een procedure kan daarmee zo maar een of soms zelfs twee jaren in beslag nemen en vervolgens staan er voor beide partijen nog mogelijkheden van toetsing door een hogere rechter open (hoger beroep / cassatie).

Mediation

Mediation is een vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, waarbij partijen met behulp van een mediator samen tot een oplossing van hun geschil proberen te komen.

Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Eerst wordt er mediator geselecteerd. Dit is meestal een zeer ervaren (letselschade)advocaat die niet zelden ook rechter plaatsvervanger is.  Vervolgens wordt een datum en plaats voor een mediationbijeenkomst vastgesteld waarna (meestal) de advocaat van het slachtoffer de mediator inhoudelijk over het ongeval, de gevolgen van het ongeval,  het verloop van het schaderegelingsproces en het geschil informeert.

Beide partijen tekenen op de afgesproken dag eerst een mediationovereenkomst, waarin de kern van het conflict staat en waarin de afspraken omtrent de mediation staan, zoals dat beide partijen zich zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen. Als uitgangspunt geldt verder dat er een geheimhoudingsplicht voor de mediator als ook voor de partijen bestaat. Dit staat ook in de mediationovereenkomst.

Vervolgens gaat de mediator met de partijen samen in gesprek hetgeen meestal wordt gevolgd door gesprekken met partijen apart. Hierbij zijn bijna altijd de advocaten van partijen aanwezig.

Oplossing

Belangrijk is dat het bij mediation meer over het bereiken van een oplossing voor het geschil gaat dan om de vraag welke partij juridisch juist zit.

De afspraken

De afspraken (meestal gaat het om afspraken over betaling van een bepaalde slotuitkering en afgifte van een belastinggarantie) die aan het eind van de mediation gezamenlijk worden gemaakt, worden door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en door alle partijen ondertekend. Na de ondertekening zijn de gemaakte afspraken bindend.

Tijd

Een mediation neemt vaak één gehele dag (en soms zelfs twee dagen) in beslag en wordt door alle partijen als behoorlijk zwaar en emotioneel ervaren. Als partijen uiteindelijk tot een oplossing komen dan is de opluchting vaak groot.

Voordelen van mediation (t.o.v. een gerechtelijke procedure):

– In veel gevallen volgt uit mediation een veel snellere oplossing dan wanneer het op een rechtszaak aankomt.
– Beide partijen hebben veel invloed op het proces (d.m.v. afspraken vastgelegd in de mediationovereenkomst).
– Mediation is vaak een vrij informele procedure.
– Over het algemeen zijn er lagere kosten dan bij een rechtszaak, zeker als er vrij snel tot een oplossing wordt gekomen door partijen.

Nadelen van mediation (t.o.v. een gerechtelijke procedure):

– Als de mediation niet succesvol afloopt zal er vaak alsnog een gerechtelijke procedure worden gestart waardoor tijdsverlies ontstaat en de kosten uiteindelijk hoger zijn.
– Bij mediation gaat het om water bij de wijn doen; de partijen moeten samen tot een oplossing komen en hier ook toe bereid zijn. In een gerechtelijke procedure kan een partij zich volledig op zijn/haar eigen argumenten en standpunten richten en deze onderbouwen.

Ervaring mr. Van Dijk

Mr. Thomas van Dijk heeft veel ervaring met het begeleiden van slachtoffers in een mediation traject. Hij kent de mediators goed en weet hoe de onderhandelingen tijdens een mediation verlopen. In de meeste gevallen wordt dan ook een voor het slachtoffer acceptabel resultaat bereikt.

Contact

Lijdt u schade door een ongeval en/of wilt u meer informatie hebben over hoe Letselschade advocaat Thomas van Dijk u bij kan staan? Neem dan geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer: 079 323 9558 of via email: t.vandijk@advocaatvandijk.nl.