• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Rechtsbijstandverzekering: nu ook een vrije advocaatkeuze als het niet tot een rechtszaak komt.

Rechtsbijstandverzekering: nu ook een vrije advocaatkeuze als het niet tot een rechtszaak komt.

Ook in een buitengerechtelijke procedure heeft een verzekerde recht op een vrije advocaatkeuze, aldus een recente uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

De geschillencommissie van het KIFID boog zich recent over een zaak waarin een atlete bij haar rechtsbijstandsverzekeraar de kosten claimde voor een advocaat gespecialiseerd in sportrecht.
Dit om een foutief artikel over haar in het tijdschrift van de Nederlandse Triatlonbond te laten rectificeren. De rechtsbijstandsverzekeraar weigerde deze claim omdat het niet tot een rechtszitting kwam. Er was sprake van een buitengerechtelijke procedure, waarvoor het recht op vrij advocaatkeus niet zou gelden aldus de rechtsbijstandsverzekeraar.

De geschillencommissie ging hier niet in mee en wees naar een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020. Deze eerdere uitspraak biedt -aldus de geschillencommissie- voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat onder een gerechtelijke procedure ook een buitengerechtelijke procedure kan worden verstaan. Het begrip gerechtelijke procedure moet even ruim worden uitgelegd als het begrip administratieve procedure aldus de geschillencommissie.

Als verzekerde heeft u ingevolge deze uitspraak dan ook recht op vergoeding van de kosten van een advocaat ook indien het niet tot een gerechtelijke procedure komt.

De uitspraak is te vinden via: https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Uitspraak-2021-0300-Bindend.pdf

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met mr. T.J.J. van Dijk op telefoonnummer 079-323 95 58 of via t.vandijk@advocaatvandijk.nl.