• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Rechten slachtoffers misdrijven versterkt

Rechten slachtoffers misdrijven versterkt

info

Ieder slachtoffer van een misdrijf zal vanaf 1 april 2017 actief geïnformeerd worden over zijn rechten.

Actief en direct geinformeerd

De Politie, het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland en de Rechtspraak hebben hierover afspraken gemaakt. Aan slachtoffers zal een zgn. “Verklaring van rechten” worden voorgelegd. Deze verklaring is voortgekomen uit de EU-richtlijn over de minimum normen in de omgang met slachtoffers.

Eerste contactmoment

Doelbewust is er voor gekozen dat de betrokken instanties slachtoffers al bij het eerste contactmoment wijzen op hun rechten. Informatieverstrekking over die rechten behoorde al tot de taken van de betrokken instanties.

Veranderd is dus dat de betrokken instanties slachtoffers nu actief en ongevraagd attenderen op hun rechten.

Voorheen werd alleen de dader van een misdrijf direct gewezen op zijn rechten.

Voordeel

Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat slachtoffers uit hun vaak onwetende positie gehaald worden over het juridische verloop van een procedure en hun rechten daarin.

Het is een expliciete wens van slachtoffers om meer inzicht te krijgen in hun rechten.

Door het actief verstrekken van deze inzage wordt de positie van slachtoffers in het strafrechtketen versterkt. Mr. T.J.J. van Dijk juicht de nieuwe regelgeving dan ook toe.

Nieuwe rechten

Er zijn meerdere nieuwe rechten en voorzieningen voor slachtoffers in het leven geroepen. Het gaat o.a. om:

  • Het doorverwijzen van slachtoffers door Politie of door de Officier van Justitie naar slachtofferhulp.
  • Slachtoffers krijgen recht op meer informatie over de aanvang en de voortgang van de strafrechtelijke procedure. Zo krijgen slachtoffers die dat willen voortaan een uitgebreidere motivering als wordt afgezien van een opsporingsonderzoek, als een opsporingsonderzoek wordt beëindigd of als een strafbaar feit niet wordt vervolgd.
  • Slachtoffers hebben thans recht op informatie over de invrijheidstelling of ontsnapping van een verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt of van een veroordeelde. Ook worden slachtoffers desgewenst geïnformeerd over maatregelen die zijn getroffen met het oog op hun bescherming ingeval van invrijheidstelling of ontsnapping van een verdachte of veroordeelde.
  • Ook familieleden van slachtoffers krijgen recht op bescherming en slachtofferhulp.
  • Slachtoffers mogen zich tijdens het voorbereidend onderzoek en de terechtzitting laten bijstaan door een advocaat. Bijstand door een advocaat mag niet worden geweigerd.

Contact

Wenst u meer informatie over uw rechten als slachtoffer van een misdrijf neem dan geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer: 0793239558 of via e-mail: t.vandijk@advocaatvandijk.nl.