• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Nederlandse Aardolie Maatschappij aansprakelijk

Nederlandse Aardolie Maatschappij aansprakelijk

Letschade Schoteroog groengaswinning

De NAM schuldig beoordeeld aan veroorzaking immateriële schade

bij bewoners aardbevingsgebied Groningen.

Het woongenot is aan de in totaal 127 eisers/bewoners zodanig ontnomen dat de NAM immateriële schade moet vergoeden, zo stelde Rechtbank Noord Nederland in Groningen. De eisers achtten ook de Staat verantwoordelijk voor wat ze noemen het ‘toezichtsfalen’. Volgens de eisers zou de Staat onvoldoende maatregelen hebben genomen om schade te voorkomen. De rechtbank heeft echter niet vastgesteld dat de Staat onzorgvuldig heeft gehandeld.

Woongenot

De rechtbank oordeelde dat de NAM maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond waardoor een ernstige inbreuk is gemaakt op het woongenot van een deel van de bewoners in het Groningenveld. Deze inbreuk op het woongenot was voor de rechtbank genoeg reden om de NAM aansprakelijk te houden.

Immateriële schade

“Gesproken kan worden van een situatie waarin door NAM een ernstige inbreuk wordt gemaakt op een fundamenteel persoonlijkheidsrecht”, volgens de rechtbank. Dit houdt in dat de slachtoffers naast geestelijk letsel, ook gevoelens van spanningen, angst en gevoelens van onveiligheid in hun dagelijks leven ervaren. Slachtoffers zijn bijvoorbeeld constant bang voor de volgende aardbeving, waaronder hun dagelijkse bezigheden erg lijden.

De Staat

Gevorderd is ook dat de Staat mede verantwoordelijk is voor onrechtmatig handelen omdat de NAM op de eerste plaats moet worden beschouwd als een onderdeel van de Staat. De eisers beargumenteren dit o.a. doordat dat de minister het gaswinningsplan  heeft goedgekeurd terwijl de slachtoffers een reductie nodig achtten met het oog op de veiligheidsrisico’s. Kort gezegd, de eisers vinden dat de Staat beter toezicht had moeten houden in de periodes voor en na de gaswinning. De rechtbank heeft de Staat, zoals gezegd, niet aansprakelijk bevonden omdat de NAM fungeertals exploitant mijnbouwwerken van de Staat. Dat de schade beperkt zou/zal worden door een reductie van de gaswinning kan niet met zekerheid worden vastgesteld, volgens de Rechtbank.

Hoe nu verder?

Per slachtoffer wordt nu gekeken naar de omvang van de materiële én immateriële schade. In de vervolgprocedure, de schadestaatprocedure genoemd, wordt per individueel geval de hoogte van het smartengeld bepaald. Hoeveel schadevergoeding iemand krijgt, isafhankelijk van meerdere factoren: de frequentie en de zwaarte van de aardbevingen in een desbetreffende periode waarmee de persoon in aanraking is geweest, de mate van materiële schade aan de woning en afwikkeling daarvan.

Contact

Lijdt u schade door een (soort)gelijk geval en/of wilt u meer informatie hebben over hoe Letselschade advocaat Thomas van Dijk u kan bijstaan? Neem geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer: 079 323 9558 of via email: t.vandijk@advocaatvandijk.nl.