• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Medische expertise

Medische expertise

Een medische expertise is een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke arts, om inzicht te krijgen in het opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventueel blijvende gevolgen

Betekenis

Als er in een letselschadezaak, ondanks de informatie van de behandelend arts, nog onzekerheden zijn wat betreft het letsel wordt er vaak een medische expertise aangevraagd.

Hierbij zijn meestal twee medisch adviseurs betrokken, een treedt op voor het slachtoffer en de andere treedt op namens de WA-verzekeraar. Die medisch adviseurs moeten het eens worden over de persoon van de medisch expert en over de vraagstelling. Vervolgens wordt het medisch dossier van het slachtoffer opgestuurd naar de medisch expert. De uitkomst van de medische expertise is in principe bindend.

Het slachtoffer heeft met betrekking tot de medische expertise de volgende rechten:

  • Inzagerecht. De benadeelde heeft het recht om het rapport van de medische expertise in te zien voordat dit wordt uitgebracht.
  • Correctierecht. De benadeelde heeft het recht om feitelijke onjuistheden m.b.t. de persoon/omstandigheden in het rapport te corrigeren.
  • Blokkeringrecht. De benadeelde heeft het recht om het uitbrengen van het rapport tegen te houden. Dit kan wel gevolgen hebben voor de uitkering van de schadevergoeding.

Naast de door partijen gezamenlijk benoemde medisch expert kan het ook zo zijn dat een medisch expert een rapport opstelt in opdracht van één van de partijen, dit is een partijdeskundige. Aan het rapport van een partijdeskundige wordt veelal minder waarde gehecht dan aan het rapport van de deskundige die door de partijen gezamenlijk is benoemd.

Daarnaast kan een medisch expert door de rechter benoemd worden. Als de rechter het oordeel van de door hem gekozen medisch expert volgt, voldoet een motivering dat de bevindingen hem overtuigend voorkomen. Op het moment dat een partij specifieke bezwaren heeft tegen het rapport van de door de rechter benoemde medisch expert, waarbij voldoende gemotiveerd betwist wordt dat deze expert gelijk heeft, moet de rechter hierbij stilstaan in zijn motivering. De rechter heeft ook de mogelijkheid om een partijdeskundige te volgen, in plaats van de door de rechter zelf benoemde deskundige. In dat geval moet hij dit zodanig motiveren, dat voor alle partijen en derden de keuze begrijpbaar en controleerbaar is.