• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Letselschadevergoeding in principe meegenomen in berekening eigen bijdrage AWBZ en WMO

Letselschadevergoeding in principe meegenomen in berekening eigen bijdrage AWBZ en WMO

Nieuwe regeling

Sinds vorig jaar is de berekening van de zorgbijdrage (AWBZ en WMO) veranderd. Voor de berekening van wat iemand moet betalen voor zorg, wordt niet alleen meer gekeken naar inkomen, maar ook naar vermogen (bijvoorbeeld: spaargeld). Het gaat om het vermogen dat voor de inkomstenbelasting wordt aangegeven in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Voor de vaststelling van de zorgbijdrage wordt 8% van het vermogen in aanmerking genomen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor bijvoorbeeld mensen met weinig inkomen maar wel vermogen uit letselschadevergoeding in box 3.

Uitzondering letselschade

Voor mensen die een vergoeding hebben ontvangen voor letselschade, komt een aparte regeling. Het gaat om uitkeringen die vóór 11 oktober 2010 zijn uitgekeerd. De regeling geldt tot 2023. Het ‘letselschadedeel’ van hun vermogen telt niet mee bij de vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ  en WMO, waardoor zij vooralsnog geen hogere eigen bijdrage betalen.

Wat vindt mr Van Dijk?

De nieuwe regeling vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage is een punt dat zeer zeker aandacht verdient. Want letselschadevergoedingen van na 10 oktober 2010, tellen bij de nieuwe regelgeving mee bij de vermogenstoets. En dit leidt er toe dat in veel gevallen de eigen bijdrage enorm kan stijgen.
Bij de vaststelling van de schade zal met deze lastenverzwaring rekening gehouden moeten worden. In principe werkt deze regeling dus schadevergrotend want de extra kosten door de stijging van de eigen bijdrage zullen worden doorberekend in de letselschadevergoeding. Bij vergoeding van voor 11 oktober 2010 zal tijdig contact moeten worden opgenomen met het CAK om een beroep te doen op de uitzondering.