• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Hof Leeuwarden: hogere smartengeldbedragen.

Hof Leeuwarden: hogere smartengeldbedragen.

Logo rechtspraak gerechtshof

Het Hof Leeuwarden heeft op 5 augustus jl. bepaald dat de kritiek op de in Nederland geldende bedragen voor smartengeld terecht en begrijpelijk is. Deze kritiek komt erop neer dat de in gerechtelijke procedures toegekende smartengeldbedragen in Nederland aanmerkelijk lager zijn dan in de omringende landen.

De toegekende smartengeldbedragen zijn niet meegestegen met de inflatie en doen geen recht meer aan de veranderde gevoelswaarde van geld (sinds ondermeer de invoering van de euro).

Al met al is -aldus het Hof- de kritiek breed gedragen dat de toegekende smartengeldbedragen geen recht meer doen aan de maatschappelijke opvattingen over de compensatie van leed.

Het ligt dan ook in de rede dat in de toekomst  hogere smartengeldbedragen zullen worden vastgesteld dan in het verleden het geval was, aldus het Hof.

Als het gaat om de begroting van het verlies arbeidsvermogen geeft het Hof ook een aantal interessante overwegingen. Zo dient de specifieke situatie van het slachtoffer als uitgangspunt te dienen. Statische gegevens over een breed samengestelde groep, zoals in dit geval alleenstaande moeders, zijn daarbij niet doorslaggevend.

De uitspraak is te vinden via www.rechtspraak.nl onder https://uitspraken.rechtspraak.nl