• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Hoe zit het met elektrische fietsen?

Hoe zit het met elektrische fietsen?

Elektrische fietsen zijn er in verschillende soorten en maten. Voor elektrische fietsen die betrokken zijn bij een verkeersongeval gelden dan ook verschillende regels ten aanzien van de aansprakelijkheid (jegens en) van deze verkeersdeelnemers.

Grofweg kunnen twee soorten elektrische fietsen worden onderscheiden: een ‘standaard’ elektrische fiets met trapondersteuning en een speed pedelec.

  1. ‘Standaard’ elektrische fiets met trapondersteuning
    Dit is een elektrische fiets die met trapondersteuning een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur kan bereiken. Op deze fietsen zijn de verkeersregels voor de gewone fiets van toepassing. Het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor deze fietsen is niet verplicht (het is uiteraard verstandig om het risico van wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren).
  2. Speed pedelec
    Dit is een elektrische fiets die met trapondersteuning een snelheid van maximaal 45 km per uur kan bereiken. Speed pedelecs worden sinds 1 januari 2017 door de wet gezien als bromfietsen. Eigenaren van een Speed pedelec moeten een bromfietskenteken, een rijbewijs AM hebben en een goedgekeurde bromfietshelm dragen. Ze zijn verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 185 Wegenverkeerswet (hierna: WVW)

Artikel 185 WVW regelt de aansprakelijkheid bij een ongeval waarbij een gemotoriseerde en een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer betrokken zijn. Een gemotoriseerde verkeersdeelnemer wordt beschouwd als een ‘sterke’ verkeersdeelnemer. Een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, een voetganger of een ‘gewone’ fietser, wordt gezien als een ‘zwakke’ verkeersdeelnemer die extra bescherming nodig heeft.

Artikel 185 WVW ‘’beschermt’’ de zwakke verkeersdeelnemers. In dit kader is de zogenoemde 50%-regel van belang: de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer krijgt te allen tijde (tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid) 50% van de geleden schade vergoed, ook als sprake is van schuld van zijn of haar zijde. Hoeveel procent hierboven hij of zij vergoed al dan niet krijgt, verschilt per situatie. Voor verkeersdeelnemers jonger dan 14 jaar geldt zelfs de 100%-regel: hun schade wordt voor 100% vergoed.
‘Standaard’ elektrische fietsen worden als ongemotoriseerd voertuig aangemerkt in de zin van artikel 185 WVW. Zij worden als zwakke verkeersdeelnemers gezien en vallen dus onder de bescherming van dit artikel.

Speed pedelecs worden gezien als bromfiets, en dus als sterke verkeersdeelnemers. Zij genieten de bescherming van artikel 185 WVW niet. Bij het bepalen van de aansprakelijkheid ten aanzien van elektrische fietsen, is het dus van belang om na te gaan welk soort verkeersdeelnemers bij het ongeval betrokken zijn en te weten dat niet elke elektrische fiets als een ‘gewone’ fiets wordt beschouwd. Heeft u vragen over de aansprakelijkheid na een aanrijding dan kunt u contact opnemen met letselschadeadvocaat mr. Thomas van Dijk op nummer 079-3239558 of via e-mail: t.vandijk@advocaatvandijk.nl. Mr Thomas van Dijk is gespecialiseerd in de behandeling van personenschadezaken en met name actief in de regio Den Haag, Zoetermeer en Gouda.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Thomas van Dijk op nummer 079-3239558 of via e-mail: t.vandijk@advocaatvandijk.nl