• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Door “Directe Actie” een directe vordering mogelijk

Door “Directe Actie” een directe vordering mogelijk

one way street

De directe actie is in het leven geroepen om het slachtoffer tegemoet te komen bij het verhalen van schade.

“Onder een directe actie wordt op grond van artikel 7:954 lid 1 BW verstaan een aan een benadeelde toekomende bevoegdheid om de door hem geleden schade door dood van een naaste of door eigen letsel rechtstreeks te vorderen van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij,” aldus letselschadeadvocaat Van Dijk.

Wat betekent een Directe Actie?

In plaats van dat de verzekering uitkeert aan de verzekerde, die dit vervolgens aan de benadeelde, dus het slachtoffer, zou moeten betalen, betaalt de verzekeraar direct aan de benadeelde. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de vordering eigendom blijft van de verzekerde.

Wat zijn de vereisten van de Directe Actie?

Er zijn een aantal vereisten waaraan voldaan moet zijn voor de directe actie:

  • Het moet gaan om een aansprakelijkheidsverzekering
  • De aansprakelijke partij moet melding van de schade hebben gemaakt bij zijn verzekeraar
  • De verzekeraar moet dekking bieden voor de schade
  • Het moet gaan om schade door dood of letsel.

Eventuele tegenwerking: geen melding bij aansprakelijkheidsverzekering

Hoewel de directe actie in theorie een extra bescherming biedt voor het slachtoffer, zijn er veel factoren die dit tegen kunnen werken. Zo heeft het slachtoffer geen directe actie als de aansprakelijke partij geen melding maakt bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Het belang van de aansprakelijke partij/verzekerde is vaak om de mogelijkheid open te houden om de schade buiten de verzekering om te regelen, bijvoorbeeld om een ‘no-claim’ te behouden. Het gevolg kan echter frustratie van het recht van het slachtoffer betekenen.

Eventuele tegenwerking: uitsluiting door opzet 

Daarnaast kan de verzekeraar de benadeelde de weren tegenwerpen die hij ook de verzekerde kan tegenwerpen. Het kan zijn dat de verzekerde bijvoorbeeld het slachtoffer opzettelijk heeft gemolesteerd en de verzekeraar schade als gevolg van opzet heeft uitgesloten. Deze uitsluiting kan ook tegen het slachtoffer worden ingeroepen. Dit betekent dan dat de benadeelde alsnog geen uitkering van de verzekeraar ontvangt.

Behandelingswijze Letselschade Advocatenkantoor Thomas van Dijk

Thomas van Dijk is o.a. gespecialiseerd in schademeldingen waarbij een directe actie van toepassing is. Advocaat Van Dijk luistert allereerst goed naar het slachtoffer, analyseert de hulpvraag op juridische aspecten en onderneemt vervolgens zo snel mogelijk actie ten behoeve van het slachtoffer. Een bedrijfsongeval bijvoorbeeld kan zo gebeurd zijn en het is fijn voor het slachtoffer als hij zo snel mogelijk zijn juridische positie kent.

Snelle procedure  

Recentelijk heeft Thomas van Dijk een directe actie toegepast bij een werknemer in de bouw. De werknemer was van een hoogwerker afgevallen. “Het slachtoffer belde mij op en vertelde dat zijn werkgever failliet dreigde te gaan. Dezelfde week hebben we een procedure gestart waarin we ook de verzekeraar van de werkgever hebben betrokken. Hierdoor werden de rechten van het slachtoffer veilig gesteld,” vertelt Van Dijk. Door die snelle procedure moest de verzekeraar het slachtoffer rechtstreeks uitbetalen.

Lijdt u schade door een (bedrijfs)ongeval en/of wilt u meer informatie hebben over hoe letselschadeadvocaat Thomas van Dijk u kan bijstaan? Neem geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer: 079 323 9558 of via email: t.vandijk@advocaatvandijk.nl