• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Aansprakelijkheid voor beroepsziekten

Aansprakelijkheid voor beroepsziekten

Download: Aansprakelijkheid voor beroepsziekten.pdf [1375 KB]

Lange tijd hanteerde de Centrale Raad van Beroep in het ambtenarenrecht eigen criteria ten aanzien van de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. In zijn uitspraak van 22 juni 2000 heeft de Centrale Raad van Beroep daar verandering in gebracht.

In die uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep aansluiting gezocht bij de norm zoals die wordt gehanteerd in het civiele recht. De Centrale Raad van Beroep heeft echter in verschillende uitspraken aangegeven dat hij zich, gegeven de verschillen in stelplicht en bewijslast van partijen in het burgerlijk procesrecht en in het bestursprocesrecht, niet gebonden acht aan de juriprudentie van de Hoge Raad. De vraag is of een dergelijke overweging nog wel noodzakelijk is nu het erop lijkt dat de Centrale Raad van Beroep de jurisprudentie van de Hoge Raad steeds meer volgt. Ook de wijze waarop toepassing wordt gegeven aan de rechtspositionele norm lijkt steeds meer toe te groeien naar de wijze waarop de algemene norm wordt gehanteerd. Deze kroniek betoogt ten aanzien hiervan een beeld te schetsen.